Tecken ger utvecklingsstörda ett språk
Att också utvecklingsstörda barn får en möjlighet att uttrycka sig har av flera forskare konstaterats vara en viktig förutsättning för att de ska klara sig bättre i livet. Ett sätt som börjat utvecklas alltmer är ett speciellt teckenspråk för hörande barn med talsvårigheter.
Elisabeth Johansson, som är hörsel- och talpedagog, har själv sett hur mycket ett språk kan betyda för barn med till exempel Downs syndrom och 1995 startade hon Teckenförlaget i Bromma. Tanken med förlaget är att sprida kunskapen om tecken till tal och ge barn som har talsvårigheter en möjlighet att lära sig prata genom tecknen. Målgruppen är utvecklingsstörda och talskadade barn, men tecknen kan också vara till hjälp för till exempel invandrarbarn. Tecknen hämtas från de dövas teckenspråk i största möjliga utsträckning, även om inte allt går att använda eftersom de dövas språk till stor del bygger på mimik och kroppsspråk.
- Genom tecknen blir det betydligt enklare för barnen att koda sin omgivning och en del börjar prata snabbt, berättar Elisabeth. Men det är väldigt olika och vissa behöver tecknen till hjälp under en längre tid. Andra kanske aldrig lär sig prata, men då har de istället tecknen till uttrycksmedel.
Elisabeth har jobbat som hörsel- och talpedagog i 30 år och vet hur viktigt det är för barn att också kunna uttrycka sig själva även om de lär sig förstå andra. I dag är hon pensionerad men vill fortsätta med verksamheten, eftersom hon tycker det är intressant och viktigt.

Teckenförlagets utgivning handlar om populära barnböcker med tecken till tal för hörande barn och om teckenmaterial med 17 tecken på A4-papper eller på klistermärken inom 14 olika kategorier som till exempel färger, färdmedel, djur och mat. Elisabeth gav ut sin andra bok år 2000 och därefter har hon gett ut två böcker om året. I dag finns sju tryckta böcker och dessutom tolv Elektroniska böcker som kan laddas ner i datorn genom www.elib.se som har abonnemang med ett 90-tal bibliotek i Sverige. Nedladdningen är kostnadsfri för kunden. För den som inte kan ladda ned böckerna finns 6 CD-skivor med två E-sagor på varje skiva.
- Av de tryckta böckerna finns nu två Totte-böcker, en Nalle-bok samt Mias docka som E-böcker, berättar Elisabeth. Dessutom har E-böckerna utökats med Totte- och Emmaböcker, NALLE och färgerna samt Lisen kan inte sova.
Avsikten är att framöver satsa på fler Elektroniska böcker , CD-skivor samt att utöka sitt teckenmaterial till fler kategorier.

Teckenförlaget i Bromma

Bransch:
Utbildning

Telefon: 08-377731


Email:
teckenforlagetibromma@yahoo.se

Hemsida:
www.teckenforlaget.info

Adress:
Teckenförlaget i Bromma
Snörmakarvägen 2
16838 Bromma

| 13 SENASTE FÖRETAGEN